دستگاه تا کننده متر شده

دستگاه تا کننده متر شده | MK4011

دستگاه تا کننده متر شده خصوصیات فنی

دستگاهی میباشد که پارچه های خام عمده را توام با کنترول اندازه گیری می کند.
عرض کاری با اندازه های 1800 الی 3600 میلیمتر
بسته بندی به ارتفاعات مابین 1400 الی 2000 میلیمتر(2الی 3 طبقه)
دستگاه مستقل, توپهای کوچک و شکل ورودی انها از دوک
گیرنده های فتو سل تنظیم کننده کناره دو طرفه
کنترول کننده الکترونیکی سرعت در مراحل 0 الی 40 متر در دقیقه
 
پائین امدن صفحه به طور اتوماتیک به نسبت ضخامت پارچه
 
 
 
گروه روشنائی ( انتخابی)
سبد لوله ( انتخابی)

دستگاه تا کننده متر شده

دستگاه تا کننده متر شده تصویری

دستگاه تا کننده متر شده گالری

دستگاه تا کننده متر شده اطلاعات

کد محصول: MK4011