دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ | LS603

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ خصوصیات فنی

دستگاه پیچاندن پارچه های وارد شده از دوک به سلیندر میباشد.
دارای خصوصیات پیچانن پارچه روی سلیندر های به قطر D250 الی 800 میلیمتر .
پیچانن پارچه تا قطر 1200 میلیمتر
گروه تنظیم کننده پارچه به طور اتوماتیک نسبت به اندازه های سلیندر ها به ابعاد 1400 الی 3600 میلیمتر.
پیچاندن منظم د ر سایه  فتو سل تعقیب کننده کناره پارچه
 
سیستم اتوماتیک متراژ الکترونیکی
 
 
 
گروه شانژیر( انتخابی)
پیچاندن به عقب( تکان دادن) (انتخابی)
گروه باز کننده( انتخابی)
گروه چرثقیل( انتخابی)

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ تصویری

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ گالری

دستگاه پیچ پارچه به روی سلیندر های بزرگ اطلاعات

کد محصول: LS603