دستگه های کنترول لوله

دستگه های کنترول لوله | TK101

دستگه های کنترول لوله خصوصیات فنی

با کنترول پارچه های  خام پیچیده شده در لوله ها در جدول دو مانیتوری و دراوردن انها به شکل روله محوطه کنترول را از تابش نور های محیط خارجی محافظت نموده ودادن  روشنائی با لامپهای مخصوص

دستگه های کنترول لوله

دستگه های کنترول لوله تصویری

دستگه های کنترول لوله گالری

دستگه های کنترول لوله اطلاعات

کد محصول: TK101