برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه

برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه | K100

برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه خصوصیات فنی

راه حلهای اسان برای دستگاه های کل کاری
 با جای دادن سیستم تخلیه لوله به قطر 400 میلیمتر به توپ ها امکان برش پارچه بدون فشار
خاموش نمودن دستگاه در متراژ انتخاب شده .
سیستم فشار پانوماتیک برای برش منظم پارچه
اماده سازی سه عدد برش جمعی در هر دقیقه ( 19 الی 25 متر)
 
مانتیور کنترول کیفیت( انتخابی)

برش  به متراژ دلخواه  پارچه ناز ک زنانه

برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه تصویری

برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه گالری

برش به متراژ دلخواه پارچه ناز ک زنانه اطلاعات

کد محصول: K100