دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای | PK300

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای خصوصیات فنی

  • روکش دادن فیلم نایلونی روی لوله ها و توپ ها و بستن سر توپ ها با استفاده از هوای گرم.
  • امکان بسته بندی 60 لوله ویا توپ در ساعت
  • اندازه گیری وزن لوله و توپ پارچه( انتخابی)
  • برش قسمتهای اضافی توپ ها با استفاده از تیغ موتوردار( انتخابی)
  • چسباندن اتیکت و یا بارکد بعد از بسته بندی به توپ و یا لوله های پارچه ( انتخابی)

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای تصویری

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای گالری

دستگاه بسته بندی نیمه اتوماتیک به طور لوله ای اطلاعات

کد محصول: PK300