دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز | R508

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز خصوصیات فنی

  • برای کنترول پارچه های بافته شده دستگاه پیچ دهی به لوله و دوک و تکان دهنده میباشد.
  • دستگاه در پایان پارچه ویا متراژ مشخص گردیده شده به طور اتو ماتیک خاموش میشود.
  • تشخیص دهنده کالیبراسیون های مختلف برای هر نوع پارچه(99) عدد
  • حوضچه استیلی تمیز کننده( انتخابی)
  • سیستم لوحه های فتو سل دار( انتخابی)
  • گروه شانژر( انتخابی)
  • لوله منحنی ( سیلیندر موزی)               
  • کنترول سرعت به طور الکترونیکی ما بین 0 الی 60 متر در دقیقه بدون وقفه
  • با اتصال به دستگاه  پرینت امکان نوشتن اتیکت و بارکد( انتخابی)

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز تصویری

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز گالری

دستگاه تاب دهی دوک و لوله و همچنین باز نمودن به طور باز اطلاعات

کد محصول: R508