ماشین الات دماس (Demas )

شرکتمان که در سال 2012 با تجربه های سال های متمادی تاسیس گردیده برای شما مشتریان گرامی خدمات سرویس فنی بالاتر از استاندارد ها را ارائه نموه و مفتخر به تولید ماشین الات منسوجات هستیم. در حال حاضر به تولید ماشین الات منسوجات هم پرداختیم و در کوتاهترین مدت شروع به اشتراک نمایشگاه ای داخلی و خارجی نمودیم. میتوانید شادی و نشاط  بی وصف خدمات با کیفیت و سرویس فنی را با ما در میان به گذارید


گسترش سریع ماشین الات دماس (Demas ) ,وابسته به مشخص نمودن احتیاجات بازار, تعقیب پیشرفتهای تکنولوژی از نزدیک,ارزش قائل شدن به کارکنان خود و منابع انسانی وسیاست  همگانی کردن  علوم و اطلاعات میباشد.


 

Demas Kurumsal